Leivo, Marjaana : Aikuisena opettajaksi

Leivo, Marjaana: Aikuisena opettajaksi

Aikuisena opettajaksi

Leivo, Marjaana

Издательство
Chydenius-instituutti
Год выпуска
2010
EAN
9789513939748
Книга (мягкая обложка) 43,99 € 5,00 €

Товар в наличии в этих магазинах, моментальная отправка.

  • Склад Куопио 1

Вы можете зарезервировать этот товар и забрать его в ближайшем магазине Record Shop X.

Описание

Yliopistoissa opiskelee nykyään runsaasti aikuisia, joilla on elämänkokemusta, työkokemusta ja aiempia opintoja. Opintoja edeltävää työssä oppimista ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista on opettajankoulutuksessa tutkittu vähän. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää luokanopettajien aikuiskoulutuksen opiskelijoiden merkittäviä oppimiskokemuksia opettajankoulutusta edeltävän opettajan työn ja opettajankoulutuksen vuorovaikutuksessa. Aikuisopiskelijan merkityksellistä oppimista tarkasteltiin sosiokulttuurisen oppimisen lähtökohdista opettajan ammatillisen kasvun, erityisesti opettajan asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin, viitekehyksessä. Tutkimuksen filosofiset ja metodologiset sitoumukset pohjautuvat fenomenologis-hermeneuttiseen tieteen traditioon, hermeneuttisen kokemuksen käsitteeseen ja merkityksen paradigmaan.

Поделитесь с близкими